Hlavní
RadixRhizomaCortexHerbaFoliumFlosFructusSemenDiversa


Atlas mikroskopie drog

Milí studenti,

soubor, se kterým budete pracovat obsahuje především fotografie mikroskopických preparátů z drog, které jsou probírány v praktickém cvičení z farmakognosie. Je jen částí z celkového počtu drog lékopisných a drog, se kterými se v praxi můžete setkat.

Fotografie mikroskopických preparátů jsou řazeny podle orgánů poskytujích drogu a vybrány byly tak, aby jednotlivé identifikační znaky drog byly co nejvýraznější. Soubor bude postupně doplňován o mikrofotografie upráškovaných drog uváděných v Českém lékopise a fotografie drog vcelku a drog rozdrobněných.


OrgánDrogaGalerie

RadixDrogy typu RadixGalerie preparátů Radix
RhizomaDrogy typu RhizomaGalerie preparátů Rhizoma
CortexDrogy typu CortexGalerie preparátů Cortex
HerbaDrogy typu HerbaGalerie preparátů Herba
FoliumDrogy typu FoliumGalerie preparátů Folium
FlosDrogy typu FlosGalerie preparátů Flos
FructusDrogy typu FructusGalerie preparátů Fructus
SemenDrogy typu SemenGalerie preparátů Semen
DiversaDrogy typu DiversaGalerie preparátů Diversa

Cílem tohoto atlasu mikroskopických preparátů není vyloučit mikroskopování z praktické výuky identifikace drog, stejně tak není cílem zobrazením fotografií zrušit zakreslování objektů při jejich pozorování v mikroskopu.

Tento mikroskopický atlas vám má umožnit lepší přípravu na praktické cvičení z mikroskopie drog během semestru a na praktickou část identifikace drog v rámci zkoušky z farmakognosie.