Dotazník pro absolventy Zdravotnické bioanalytiky

Krok 1) Obecné informace o absolvování studia

Nejvyšší dosažené vzdělání na FaF UK v programu ZBio

Rok zahájení studia
Rok ukončení nejvyššího stupně studia

Absolutorium s vyznamenáním


Popište, co jste dělal(a) od promoce.
Uveďte, prosím, všechny Vaše situace, pokud byly delší než 3 měsíce.


Práce ve zdravotnictví v oborech nevyučovaných v programu ZBio

práce mimo zdravotnictví roků měsíců
úřad práce roků měsíců
mateřská dovolená roků měsíců
studium na další(ch) škole(ách) roků měsíců
pobyt v cizině, cestování roků měsíců
podnikání, vypište oblast: roků měsíců
jiné aktivity a): roků měsíců
jiné aktivity b): roků měsíců

Práce ve zdravotnictví v oborech vyučovaných v programu ZBio


© 2012 Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové, Heyrovského 1203, 500 05 Hradec Králové, Česká republika
Univerzita Karlova