Dotazník pro absolventy Zdravotnické bioanalytiky

Vstup do dotazníku

Dotazník se skládá ze tří kroků a jeho vyplnění dotazníku trvá přibližně 15 minut.

© 2012 Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové, Heyrovského 1203, 500 05 Hradec Králové, Česká republika
Univerzita Karlova