Hlavní
Rostliny Houby Drogy Obsahové látky Literatura Daidalea


Daidalea

Webová aplikace Daidalea je určena především pro pregraduální a postgraduální výuku studentů farmacie, případně pro studenty dalších vysokých škol, v jejichž studijních programech je také zastoupena problematika rostlin, hub a produktů, které jsou z nich získávány (tzv. léčivých drog), studovaných nejen z hlediska farmaceutického, ale i potravinářského a v živočišné výrobě.


   
    Rostliny
Část systematická umožňuje orientaci podle systematického dělení rostlin, latinských a českých názvů čeledí a druhů, zahrnující část týkající se praktické užitkovosti dělí všechny rostlinné taxony na léčivé, jedovaté, návykové, jedlé, nejedlé, plevelné, užitkové a pěstovatelné.
   
    Houby
Oddíl zahrnující především tzv. sbíratelné houby (Ascomycotina, Basidiomycotina), je uveden systematickým přehledem, který byl zvolen pro základní orientaci v klasifikaci houbových taxonů.
   
    Drogy
Oddíl Drogy zahrnuje 11 skupinových farmakognostických položek, byl rozdělen do dvou oblastí, a to na drogy, v níž jsou vyjmenovány jednotlivé položky (Radix, Rhizoma ad.) a obrázky drog, umožňující přímý vstup k jednotlivým farmakognostickým položkám.
   

 • Obsahové látky
  Oddíl je určen nejen pro osvojení chemosystematických souvislostí farmakobotaniky, ale slouží také jako materiál pro opakování obsahových látek důležitých léčivých drog.
 • Literatura
  Zahrnuje použitou literaturu: česká a cizojazyčná kompendia a webové stránky, které jsou volně přístupné.

Převážná část databáze je tvořena obrazovou (fotografickou) dokumentací a umožňuje zájemcům rychlou orientaci v obsahu. Jsou v ní zahrnuty nejběžnější léčivé a toxické rostliny včetně morfologických částí, připravovány plevelné a hospodářsky významné (užitkové) rostliny a je uveden přehled vybraných druhů hub.

Databáze je stále doplňována a upravována, aby se stala vhodným materiálem umožňujícím studentům a odborným zájemcům rychlou orientaci v oblasti přírodních zdrojů.

Fotografie taxonů

Fotografie taxonů byly pořízeny především z lokalit:

 • Chráněná krajinná oblast Lužické Hory, Jablonné v Podještědí,
 • Chráněná krajinná oblast Pálava, Mikulov,
 • Botanická zahrada léčivých rostlin, Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Heyrovského 1203, 500 05 Hradec Králové
 • Centrum léčivých rostlin, Lékařská fakulta Masarykovy Univerzity, Areál VUT Kraví Hora, Pavilon T, 602 00 Brno,
 • Jardin Thabor, Rennes, Francie
 • Národní park Vodopády Krka, Chorvatsko