Hlavní
Rostliny Houby Drogy Obsahové látky Literatura Daidalea
*
*
*


Rostliny

Oddíl Rostliny je nejširší částí databáze; je rozdělen:

Část systematická

Část systematická umožňuje orientaci podle systematického dělení rostlin, latinských a českých názvů čeledí a druhů, zahrnující část týkající se praktické užitkovosti dělí všechny rostlinné taxony na léčivé, jedovaté, návykové, jedlé, nejedlé, plevelné, užitkové a pěstovatelné


Rozdělení podle praktické užitkovosti

Morfologie a části rostlin

Části rostlin vznikly syntetickým tříděním fotografií morfologických částí, tento přehled má sloužit (stejně jako poslední, níže uvedená část) k didaktickým účelům – mají pomocí těchto obrázků je možné kontrolovat svoje znalosti morfologických částí důležitých rostlinných druhů.

Deskriptivní morfologie rostlin, rozdělená do deseti kapitol, zahrnujících instruktivní pérovky.