Hlavní
Rostliny Houby Drogy Obsahové látky Literatura Daidalea
*


Houby

Oddíl zahrnuje především tzv. sbíratelné houby (Ascomycotina, Basidiomycotina), je uveden systematickým přehledem (© Jens H. Petersen, Department of Systematic Botany, Biological Institute, University of Aarhus, Denmark), který byl zvolen pro základní orientaci v klasifikaci houbových taxonů. Zároveň je možné vstoupit na webovou stránku Index fungorum (CABI Bioscience Databases) poskytující velmi dokonalý vědecký přehled o systematice hub.

Vlastní dělení v databázi je podle latinských i českých názvů rodů, k nimž jsou přiřazeny taxony, které se obvykle v Evropě vyskytují.

Taxony oddělení Eumycota (především Ascomycotina, Basidiomycotina) hrají stále větší roli nejen z potravinářského a toxikologického hlediska, ale v poslední době také z hlediska obsahu potenciálně terapeutických látek.

Systematické zařazení těchto hub je podstatně obtížnější než je tomu u vyšších rostlin: plodnice hub jsou v průběhu ontogeneze podstatně proměnlivější a to jak vzhledově, tak z aspektu tvorby metabolitů (barevných látek), což někdy významně ztěžuje jejich reálnou identifikaci a musí být používány histochemické metody (barvení spór aj.).

Skutečnost komplikuje také fakt, že existují taxony stejného názvu, lišící se pouze autorem, který je popsal a jedná se samozřejmě o různé druhy. Problémy narůstají použitím národních jazyků (např. v češtině jsou zástupci rodu Tylopilus, Pulveroboletus, Gyroporus, Boletus a Aureoboletus klasifikováni jedním výrazem: hřib).

Z těchto důvodů byly do databáze zahrnuty taxony vyskytující se na teritoriu Evropy (z ostatních geografických oblastí i ty taxony, které se zde vzácně vyskytují) a provedeno třídění hub pouze podle českých a latinských názvů rodů. Bližší systematické rozdělení (zahrnutí do řádů, čeledí, vytvoření syntetických českých pojmů u taxonů u nichž chybí, praktické rozdělení z hlediska poživatelnosti, toxicity a potenciálních terapeutických účinků včetně přehledu základních metabolitů) bude provedeno později, protože to vyžaduje poměrně rozsáhlé pracovní zatížení.