Hlavní
Rostliny Houby Drogy Obsahové látky Literatura Daidalea


Obsahové látky taxonů

Oddíl Obsahové látky je určen nejen pro osvojení chemosystematických souvislostí farmakobotaniky, ale slouží také jako materiál pro opakování obsahových látek důležitých léčivých drog; má tři části:

Metabolické produkty farmaceuticky významných rostlin a hub

Metabolické produkty farmaceuticky významných rostlin a hub, v nichž je stručný úvod a nástin biosyntetických cest hlavních metabolitů z hlediska jejich chemické struktury:

Primární metabolity

Primární metabolity zahrnující 6 kapitol týkajících se sacharidů, lipidů a proteinů:

Sekundární metabolity

Sekundární metabolity zahrnující 34 kapitol jednotlivých typů metabolitů, které mají nejen chemosystematický, ale především farmakoterapeutický význam; látky zde uvedené nejsou děleny podle biosyntetické cesty, ale striktně podle chemické struktury: